Αναζήτηση

Υγεία

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Καταστρατήγηση του δημόσιου, εθνικού και κοινωνικού χαρακτήρα του συστήματος υγείας

Share

Επιστολή με τις προτάσεις της επί του σχεδίου νόμου του υπ. Υγείας «Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του υπουργείου Υγείας» απέστειλε η ΕΣΑμεΑ στον υπ. Υγείας Θ. Πλεύρη, τις οποίες ανάρτησε και στη διαβούλευση στο opengov.
Παρατίθεται οι προτάσεις συνοπτικά. Αναλυτικά στην επιστολή.
Η Συνομοσπονδία παρεμβαίνει καταρχήν στο Άρθρο 10: Απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα των ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας και των ιατρών μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Τροποποίηση περ. α’ παρ. 1 και αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 11 ν. 2889/2001. Συγκεκριμένα αναφέρει: «(…) Θεωρούμε ότι καταστρατηγείται ο δημόσιος, εθνικός και κοινωνικός χαρακτήρας του συστήματος υγείας, εφόσον οι εν λόγω επιστήμονες υγείας, παρέχοντας ιδιωτικό έργο κατά τις απογευματινές ώρες σε άλλους ιδιωτικούς φορείς, θα έχουν μειωμένο ενδιαφέρον εξυπηρέτησης των πολιτών στα νοσοκομεία και θα μετακινούν λόγω συμφέροντος την εξυπηρέτηση των ασθενών στον ιδιωτικό τομέα, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί η ιδιωτική δαπάνη υγείας στους ασθενείς, η οποία ήδη έχει διογκωθεί και μέσω της φαρμακευτικής και εργαστηριακής περίθαλψης. Με δεδομένη την υποβάθμιση λειτουργίας των μονάδων χρονίως πασχόντων που λειτουργούν στα δημόσια νοσοκομεία, η διάταξη αυτή θα αποδυναμώσει ακόμη περισσότερο τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών υγείας εις βάρος των φτωχότερων ασθενών(…)».
Άρθρο 25 Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας – Τροποποίηση παρ. 1 και 3 και προσθήκη παρ. 4 έως 6 στο άρθρο 2 ν. 1278/1982
Πλήρης αντίθεση για τη μη πρόβλεψη συμμετοχής εκπροσώπου της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας: «(…) Η τακτική αυτή εκτός του ότι είναι αντιδημοκρατική και βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τη διαδικασία κοινωνικού διαλόγου, έρχεται σε αντίθεση και με το άρθρο 60 του πρόσφατα ψηφισμένου νόμου 4931/2022 (…) Η έλλειψη εκπροσώπησής μας στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της αρχής της εκπροσώπησης και αδικία για όλο το αναπηρικό κίνημα της χώρας».
Άρθρο 32 Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας
Η ΕΣΑμεΑ ζητά να αναφέρεται ρητά η υποχρεωτικότητα ένταξης στο πρόγραμμα σπουδών των ΔΙΕΚ αρμοδιότητας του υπ. Υγείας, μαθήματος για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην υγεία, καθώς και η εκπαίδευση των σπουδαστών στην επικοινωνία και εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις που λαμβάνουν υπηρεσίες υγείας (α’, β’, γ’ βαθμού υπηρεσίες).
Άρθρο 38 Διακομιδές ασθενών νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας
Κρίνεται απαραίτητο να διασφαλιστεί η μεταφορά των ασθενών στο τέλος της νοσηλείας τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
Άρθρο 40 Δυνατότητα χρήσης του όρου «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ» στην επωνυμία ή στον διακριτικό τίτλο ιδιωτικών κλινικών – Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 33 ν. 4600/2019
« (…)Ποια ποιοτικά κριτήρια, τα οποία θα καθοριστούν για τη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών θα ισχύουν για τα δημόσια νοσοκομεία; Με αυτή τη διάταξη και δεδομένης έλλειψης μέτρων για την αναβάθμιση των δημόσιων νοσοκομείων, θα δημιουργηθούν νοσοκομεία δύο ταχυτήτων, δηλαδή νοσοκομεία για τους έχοντες και νοσοκομεία για τους μη έχοντες.
Επιπλέον, πρέπει να γίνει ρητή και σαφής αναφορά στην υποχρέωση των Ιδιωτικών Κλινικών να πληρούν όλους τους όρους και προϋποθέσεις/προδιαγραφές προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία, καθώς επίσης και να διαθέτουν 1-2 κλίνες ΜΑΦ/ΜΕΘ αποκλειστικά για άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις».
Άρθρο 44 Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης ιδιωτικής κλινικής – Τροποποίηση άρθρου 8 ν. 4600/2019
Σε αυτό το άρθρο κρίνεται απαραίτητο να προστεθεί διάταξη για την κτιριακή προσβασιμότητα (ΝΟΚ 4067/2012 όπως τροποποιήθηκε, Σχεδιάζοντας για όλους) καθώς για την πρόβλεψη χώρων υγιεινής σε κάθε τμήμα.