Αναζήτηση

Πολιτική

Κ. Τσιάρας “Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα για την καταστολή της εγκληματικότητας”

Share

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρας σε εκδήλωση του υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναβάθμιση των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, που χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ ανακοινωσε την ενεργοποίηση του θεσμού της κοινωφελούς εργασίας .

Ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι «Έχουμε κάνει σημαντικά βήματα για την καταστολή της εγκληματικότητας με τις τροποποιήσεις των Ποινικού Κώδικα. Αυτό το πλαίσιο συμπληρώνεται με δράσεις στην κατεύθυνση της πρόληψης, με την αναβάθμιση των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής, οι οποίες θα εποπτεύουν τις διαδικασίες της κοινωφελούς εΕργασίας, η έκτιση της οποίας ενεργοποιείται άμεσα ως κύρια ή εναλλακτική ποινή, όπως είχαμε δεσμευτεί».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε ακόμη ότι «έχει ήδη ολοκληρωθεί η σύνταξη της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης μετά από μακρά συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς, τα εμπλεκόμενα υπουργεία και τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αναμένεται το επόμενο διάστημα να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή».

Στην ημερίδα για την Αναβάθμιση των ΥΕΑ-ΚΑ, στην οποία συμμετείχαν διακεκριμένοι επιστήμονες που έχουν αναλάβει την ευθύνη της μελέτης και τη διαμόρφωση προτάσεων για την αναβάθμισή τους, παρουσιάστηκαν η δομή, οι στόχοι και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του ομώνυμου προγράμματος.

Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των Υπηρεσιών Επιμελητείας και Αρωγής, αφενός με την ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων παρέμβασης και μεθοδολογικού πλαισίου εργασίας για το επιστημονικό προσωπικό των δομών και αφετέρου με τη διοικητική αναδιοργάνωσή τους μέσω της ενίσχυσης του επιστημονικού προσωπικού τους και της εφαρμογής εξειδικευμένων κανόνων λειτουργίας.