Αναζήτηση

Τεχνολογία Υγεία

Νεες θεσεις στις υπηρεσίες Υγείας

Share

Η αλλαγη στη συνταγογραφηση και η νομιμοποιηση της δραστικής ουσίας δημιουργησε νέες θεσεις εργασίας στο τομέα της υγείας . Δημιουργηθηκε ουσιαστικά η ανάγκη απασχόλησης στελεχών με γνώσεις επιστημών υγείας (βιολογία, φαρμακευτική) και οικονομικών της υγείας. Τα νομοσχεδία και οι αλλαγές του θεσμικού πλαισίου που διέπει τη διάθεση των φαρμακευτικών προϊόντων στο μάρκετινγκ δημιούργησαν ανάγκη για στελέχη με νομικές γνώσεις.
Συμφωνα με την μελέτη και σχετικη ανάλυση του ΣΕΒ , η γήρανση του πληθυσμού και η βιολογική επιβάρυνσή του αναμένεται να αυξήσουν τη ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών υγείας και κατ’ επέκταση αρκετών ειδικοτήτων του τομέα. Όμως, υπάρχουν κάποιες ειδικότητες στον κλάδο της υγείας, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τη φροντίδα και την υγεία των ηλικιωμένων, όπως είναι οι γιατροί με ειδίκευση στην γηριατρική και οι νοσηλευτές γηριατρικής, οι οποίοι, θα πρέπει να διαθέτουν, εκτός των γνώσεων γενικής ιατρικής και νοσηλευτικής αντίστοιχα, ικανότητες ολιστικής αποτίμησης της κατάστασης της υγείας των ηλικιωμένων και παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών, ενώ ιδιαίτερα σημαντικές θα πρέπει να θεωρούνται και οι δεξιότητες επικοινωνίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη μελέτη, οι βιομηχανίες φαρμάκων αυξήθηκαν από 51 το 2009 σε 92 το 2016, οι εργαζόμενοι σε αυτές από 14,3 σε 16,8 χιλιάδες και η αξία της παραγωγής τους διαμορφώθηκε σε 1,49 δις. από 1,33 δις.

Tags: