Αναζήτηση

Σχέδιο ελέγχου όλων των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων

Share

Στην Α’ φάση ενός πλήρους σχεδίου ελέγχων όλων των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, βρίσκονται οι έλεγχοι που πραγματοποιούν η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και η ΕΛ.ΑΣ. Εντός των επόμενων ημερών θα ακολουθήσουν έλεγχοι σε ΜΚΟ που βρίσκονται σε ηπειρωτική Ελλάδα και νησιά. Βάσικος, άξονας της έρευνας αποτελεί ο εντοπισμός του ύψους των χρημάτων που λαμβάνει η κάθε ΜΚΟ, τα έσοδα, το κόστος μισθοδοσίας με βάση τα δηλωθέντα, αλλά και τα χρήματα που λαμβάνουν οι ωφελούμενοι από τα ποσά που δίνονται στις ΜΚΟ. »

Στοιχεία για τη διαχείριση και αξιοποίηση χρημάτων τόσο από εθνικούς όσο και από ευρωπαϊκούς πόρους συγκέντρωσαν οι ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που σάρωσαν τα γραφεία τριών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και δύο δομών

Είναι ενδεικτικό ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά περισσότεροι από 40 «αδιάφθοροι» της ΕΑΔ αλλά και της οικονομικής αστυνομίας, ενω στο σχεδιασμό της συμμετείχαν και στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).